پارچه اکسون

فروش انواع پارچه با نازلترین قیمت

پارچه اکسون

فروش انواع پارچه با نازلترین قیمت

شارژ سری دوم 
میکرو کبریتی اصلی
درجه 1
عرض 150
کار مناسب فصل و مزونی
متری فقط 24