پارچه اکسون

فروش انواع پارچه با نازلترین قیمت

پارچه اکسون

فروش انواع پارچه با نازلترین قیمت

 

بابوس 
عرض 150
لخت و ریزشی
بدون دید
کار جدید و مزونی
متری فقط 33 ت