پارچه اکسون

فروش انواع پارچه با نازلترین قیمت

پارچه اکسون

فروش انواع پارچه با نازلترین قیمت

کرپ حریر کره اصل
 درجه 1 و گرم بالا
 لخت و ریزشی
 بدون نیاز به آستر 
عرض 150
 متری 28
موجود در شعبه عاشوری