پارچه اکسون

فروش انواع پارچه با نازلترین قیمت

پارچه اکسون

فروش انواع پارچه با نازلترین قیمت

پلیسه
عرض 150
متری فقط 25 
رنگبندی 3 رنگ
نیاز به آستر ندارد