پارچه اکسون

فروش انواع پارچه با نازلترین قیمت

پارچه اکسون

فروش انواع پارچه با نازلترین قیمت

لمه گلس پشت آستر
جنس خوب و گرم سنگین
عرض 150
متری فقط 23
پایین ترین قیمت در ایران