پارچه اکسون

فروش انواع پارچه با نازلترین قیمت

پارچه اکسون

فروش انواع پارچه با نازلترین قیمت

کرپ کش
درجه 1
گرم بالا . بدون چروک . آبرفت و پود شدن
عرض 150
متری فقط 24