پارچه اکسون

فروش انواع پارچه با نازلترین قیمت

پارچه اکسون

فروش انواع پارچه با نازلترین قیمت

تریکو پنبه
خنک . لخت . سبک
کش خوبی دارد
کیفیت درجه 1
عرض 160
متری 22
عمده 20 ( 10 متر به بالا)
شعبه بهمنی