پارچه اکسون

فروش انواع پارچه با نازلترین قیمت

پارچه اکسون

فروش انواع پارچه با نازلترین قیمت

لمه فنری
عرض 150
لخت و ریزشی
کار جدید بازار و مزون ها 
مناسب پانچ . رودوشی و ..
متری 30
شعبه بهمنی